Putsad Fasad

Ett hus med en enkel grundvolym och putsad fasad kompletterat med byggnadsdetaljer i annat material. Huset är kulörsatt med 285 Amfora (putsfasad), 156 Kobbe (träfasad, detaljer) och 175 Lav (dörr).