Södertälje Färghandel

Uthamnsvägen 2, 151 38 Södertälje

Telefon: 08-554 227 10
Fax: 08-550 647 99
E-post: info@sodertaljefarghandel.se