Följande gäller för Aktiebolaget Södertälje Färghandel.

 

På vår webbplats använder vi cookies (kakor). Förutom de kakor som behövs för att webbplatsen ska fungera kan du själv bestämma vilka kakor (kategorier) som du ger ditt samtycke till. Läs mer på sidan Om Cookies.

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera köp, beställning, leverans och beräkning av bonus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig.

 

Vi behandlar dina personuppgifter i vårt kundregister för att kunna ge dig personlig service inbegripen information och genomföra uppföljning.

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig samt genomföra analyser. Behandlingen stöds på en intresseavvägning och är nödvändig för att möjliggöra relevant marknadsföring av produkter och tjänster samt för att kontinuerligt förbättra våra erbjudanden gentemot dig som kund.

 

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålen varför de samlades in.

 

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig direktmarknadsföring. För att avanmäla sådana utskick kontaktar du oss.

 

De personuppgifter som behandlas (exempel) är:

 • Namn
 • Adress
 • Organisationsnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Information om inköp (varor och belopp)

 

Personnummer (tillika organisationsnummer) behandlas, i förekommande fall, enbart i syfte säker identifiering.

 

Vi inhämtar dina personuppgifter på följande sätt:

 • Via dig
 • Via besök på vår webbplats
 • Offentliga register

 

Aktiebolaget Södertälje Färghandel är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. För mer information om dina rättigheter enligt GDPR se Integritetspolicy.

 

Vi kan komma att lämna ut data om dig till underleverantörer och/eller samarbetspartners som behandlar personuppgifter för vår räkning samt till mottagare som behandlar personuppgifter under eget ansvar. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag, alternativt stödjs på en intresseavvägning. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part som behandlar personuppgifter under vårt ansvar upprättar vi adekvata avtal för detta samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Utlämning sker i förekommande fall i följande syfte:

 • Utförande av tjänster så som IT-system, transport och logistik
 • Betallösningar
 • Marknadsföring, produkter eller service
 • Myndigheter